Cellox 20 - Permanent hårreducering

Vi använder oss av Cellox 20 som är en smärtfri behandling. Hel kroppen/ansikte kan behandlas och man gör en behandling var 6:e - 8:e vecka.